Under stadsbranden i Umeå år 1988 förstördes stora delar av staden innan branden stoppades av träden längs Östra Esplanaden. Pallens benställning berättar om staden som nästan brann ned och den massiva björksitsen om träden som stoppade branden. Efter branden planterades brandskyddande björkar längs med många av stadens gator.


Det innersta rummet är en plats för våra viktigaste berättelser. Alla de berättelser som vi bär med oss genom livet. Det är våra egna berättelser, men också andras. Vi skyddar våra berättelser och väljer vem vi vill dela med oss till. Det är inte alla som får glänta på dörren.

Ibland spricker fasaden och låter en del av insidan komma fram.

En berättelse som inte vill berättas, men ibland spricker fasaden och då kommer det fram ändå. En berättelse om en del av livet som som fanns väldigt mycket då, men inte alls nu. Om något som var men inte längre är. Om hur för alltid bara finns i stunden och inte alls för alltid.